Chính Sách Bảo Mật Nhà Cái Jun88

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website là: https://jun888.org/ 

Bình luận

Để phát hiện các bình luận spam, những dữ liệu bình luận của khách trên trang web sẽ được chúng tôi thu thập. Những dữ liệu đó sẽ được hiển thị trong biểu mẫu bình luận cũng như địa chỉ IP, chuỗi user agent của người dùng trình duyệt.

Từ địa chỉ email của khách, một chuỗi ẩn danh sẽ được tạo ra. Lúc này chuỗi ẩn danh có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác nhận xem bạn có thực sự dùng email này không. Nếu bình luận của bạn được chấp nhận, hình ảnh tiểu sử của bạn cũng sẽ được hiển thị công khai trong bình luận của bạn.

Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar: https://automattic.com/privacy/

Hình ảnh

Khách truy câp vào trang web có thể thực hiện tải xuống bất cứ dữ liệu vị trí nào trên trang web. Bạn nên tránh tải hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm trong trường hợp bạn muốn tải hình ảnh lên trang web.

Cookies

Trường hợp bạn đang bình luận trong website, rất có thể bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email trong cookie. Các thông tin này nhằm hỗ trợ bạn không cần phải khai thông tin nhiều lần khi muốn viết một bình luận khác. Thông tin sẽ được Cookie lưu giữ trong một năm.

Tại trang đăng nhập, sẽ có một cookie tạm thời được thiết lập để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng Cookie. Khi bạn đóng trình duyệt, Cookie này cũng sẽ được đóng theo, cookie này không bao gồm thông tin cá nhân của bạn.

Khi bạn thực hiện đăng nhập trang web, sẽ có một vài cookie được thiết lập để bảo mật, lưu trữ thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai ngày và lựa chọn hiển thị gần nhất được lưu trong thời gian một năm. Chọn “nhớ tôi” nếu bạn muốn thông tin đăng nhập được lưu trong hai tuần. Nếu tài khoản bị thoát, thông tin cookie đăng nhập cũng sẽ bị xóa theo.

Trong trường hợp bạn sửa một bài viết, một bản cookie bổ sung cũng sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này chỉ đơn giản lưu trữ ID của bài viết bạn đã sửa, không chứa thông tin cá nhân và sẽ tự hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web bao gồm hình ảnh, video, bài viết và nhiều nội dung khác liên quan sẽ được nhúng. Nội dung được nhúng hoạt động theo cùng một cách khi khách truy cập vào trang web khác.

Nếu bạn đã có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó, những thông tin về hoạt động của bạn sẽ được nhúng. Tất cả những dữ liệu của bạn sẽ được thu thập bởi cookie, trình theo dõi của bên thứ ba. Những nội dung tương tác của bạn sẽ được thu thập bởi những website này.

Những dữ liệu của bạn sẽ được chúng tôi chia sẻ với ai?

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?

Những bình luận của bạn để lại trên trang web sẽ được bảo mật và lưu giữ vô thời hạn. Điều này cho phép nhà cái có thể tự động cập nhật và chấp nhận bất cứ bình luận nào thay vì giữ bình luận đó trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp khi đăng ký trên trang web của chúng tôi cũng sẽ được lưu trữ trong hồ sơ người dùng. Người dùng có thể chủ động xem, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình (trừ việc thay đổi tên người dùng) bất cứ lúc nào. Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin tương tự.

Một số quyền của bạn với dữ liệu của mình

Trường hợp bạn có tài khoản hoặc có bình luận trên trang web. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xuất dữ liệu cá nhân bao gồm những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn muốn xóa đi dữ liệu cá nhân, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn. Tuy nhiên, điều này không bao gồm các dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ với mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Những dữ liệu của bạn được gửi tới đâu?

Tất cả các bình luận của khách hàng không phải là thành viên tại nhà cái sẽ được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.